IMF: Gıda şoklarını absorbe etmek için acil durum malzemelerini artırma planı

Normal

Salgının başlangıcından bu yana 93 ülkeye 268 milyar dolar kredi

14 Eylül 2022

11:06 am
okuma

2 dakika

Uluslararası Para Fonu, yüksek gıda fiyatları ve Ukrayna’daki savaşın neden olduğu kıtlıklardan etkilenen ülkelere acil durum fonlarını artırma sürecinde olduğunu, çünkü 20 ila 30 ülkenin bu kaynaklara çok ihtiyacı olduğunu doğruladı.
Fon yöneticisi Kristalina Georgieva, yönetim kurulu üyelerinin Pazartesi günü gayri resmi olarak bir araya geldiklerinde önerilen yardım planı hakkında “çok olumlu” olduklarını ve paranın hızlı bir şekilde ödenmesine izin vermek için onaylayacaklarını umduğunu söyledi.
İlk olarak Pazartesi günü Reuters tarafından bildirilen plan, IMF’nin Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının tetiklediği gıda krizi ve COVID-19 salgını sonrasında küresel enflasyonun tetiklediği ülkelere ek, koşulsuz acil durum finansmanı sağlamasına izin verecek.
Küresel Kalkınma Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta konuşan Georgieva, “Bir aciliyet duygusu var, bu yüzden harekete geçmeliyiz. Önerdiğimiz şey, en savunmasız ülkelerin acil durum finansmanına erişimini bir yıl boyunca artırmaktır.”
Değişikliklerin, maliyetlerinin hızla arttığını gören düşük gelirli gıda ithal eden ülkelere veya ihracatları savaş nedeniyle sekteye uğrayan Ukrayna gibi diğer ülkelere fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.
Programın halihazırda daha büyük bir IMF programına sahip olmayan ülkelere sunulacağını belirtti ve yaklaşık 50 ülkenin uygun olacağını ve en çok ihtiyaç duyanların 20 ila 30 arasında olması bekleniyor.

Hızlı Finansman Aracı

IMF sözcüsü Jerry Rice, fonun pandeminin başlangıcından bu yana 93 ülkeye 268 milyar dolardan fazla borç verdiğini ve “gıda krizinden etkilenen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere araç setimizi geliştirmek için tüm seçenekleri” aradığını söyledi.
Fon’un 57 düşük gelirli ülkeye 27 milyar dolar değerinde kredi sağladığını ve üye devletlerini “gerekli finansal desteği almak için bize erken gelmeleri” konusunda teşvik etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Bilgili kaynaklar, Pazartesi günü tartışılan teklifin, tüm üye ülkelerin, Fonun Hızlı Finansman Aracı kapsamında IMF’deki kotalarının yüzde 50’sine kadar ek borçlanmasına izin vereceğini ve düşük gelirli ülkelerin Hızlı Kredi Kolaylığından yararlanabileceğini söyledi.
Zaten enflasyonu ateşleyen gıda fiyatları, Ukrayna savaşının başlamasından sonra arz yollarının kapatılması, yaptırımlar ve diğer ticaret kısıtlamaları nedeniyle dünya çapında yükseldi.
Bununla birlikte, BM aracılığı ile yapılan bir anlaşma, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasına izin vererek, ticaret akışlarını kolaylaştırdı ve son birkaç hafta içinde fiyatları düşürdü.
Reuters

https://tinyurl.com/nhc6hhwt

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.